บริการรถตู้เช่ารถตู้ VIP รถตู้นำเที่ยวโทร 090-3238555

www.เช่ารถตู้เชียงรายเชียงใหม่.comติดต่อเรา

fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu123:DataDetail1

 

เชียงรายไพเวท ทัวร์

ที่อยู่ : 439/9 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร. 090-3238555 , 090-3328555 (ฉัตรมนตรี สันโดษ)

Oaknung55@gmail.com

 

 

 

 

 

ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในวงเงินไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์
การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า โดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝากดังนี้...
                          

เลขบัญชี   369-2297-406

น.ส. กนกวรรณ  ราชสมบัติ

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th
ที่อยู่

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th
439/9 หมู่19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th
โทร

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th
090-3238555 , 090-3328555 (ฉัตรมนตรี สันโดษ)

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th
อีเมล์

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th
Oaknung55@gmail.com

fjrigjwwe9r0tb_Detail_Bootstrap123:detail_th


เชียงรายไพเวท ทัวร์